วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตัวเอง
ชื่อ นายประเสริฐ  เนียมแก้ว  อายุ 48 ปี 
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
ปัจจุบัน ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านวังยวน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นศ.2
งานที่รับผิดชอบ เป็นหัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน  ครูประจำชั้น ป.6/1
ปรัชญา /คติในการทำงาน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เต็มเวลา เต็มความรู้ และเต็มความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น